Basisprincipes

De twee verandertrajecten bij Dermatologie en Orthopedie verlopen succesvol: behalve de werkprocessen verbeteren ook de werksfeer en tevredenheid van de medewerkers aanzienlijk. In de evaluatie van de pilots stelt de Raad van Bestuur vast dat het wenselijk is om ziekenhuisbreed werkprocessen op dezelfde wijze anders te gaan inrichten.

Operational Excellence als strategie

  • Het doel is een procesgericht ziekenhuis dat continu verbetert.
  • Dat gebeurt met de aanpak van Lean Six Sigma. Deze aanpak biedt de methoden en tools om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van processen continu te verbeteren.
  • Om de perfecte klantwaarde te kunnen leveren is het belangrijk om (proces)stappen die in de ogen van de klant geen waarde toevoegen, te transformeren in (proces)stappen die dat wel doen.
  • Muda betekent verspilling. Haal verspilling uit werk en processen.
  • De strategie vergt dat medewerkers lean leren denken.
  • Training van medewerkers vormt een standaard en blijvend onderdeel. Zo ontwikkelen zij de kennis en vaardigheden om de tools toe te kunnen passen. Training draagt bij aan het ontwikkelen van een patiëntgerichte cultuur waarin medewerkers de zorg continu willen verbeteren.

Waar staan we nu? ›

Sluit de enquête