Cases

Een procesgericht ziekenhuis zijn dat continu verbetert, dat doen we met elkaar. De Operational Excellence strategie biedt methodieken om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van processen continu te verbeteren. Al onze medewerkers krijgen hiermee te maken in de Yellow Belt training. Voor velen is dit een startpunt om deel te nemen aan projecten en zichzelf verder te ontwikkelen.

Binnen Maastricht UMC+ wordt ondertussen op veel plekken lean gewerkt: continu verbeteren door processen te transformeren zodat ze zoveel mogelijk waarde toevoegen voor de patiënt. Hoe dat in de praktijk werkt, is te lezen in onze cases. 

Case: Poli en Kliniek op Maat

De ontwikkeling van de Poli en Kliniek op Maat vormt het logisch vervolg op twee studierapporten die tot stand kwamen volgens Operational Excellence principes. Deze concepten, de Poli van de Toekomst en het Beddenhuis van de Toekomst, hadden een vliegwielfunctie binnen Maastricht UMC+: onze zorg van de toekomst kreeg steeds duidelijkere contouren.

Poli en Kliniek op Maat ›

Case: Hart+Vaat Centrum

In 2012 opende het nieuwe Hart+Vaat Centrum op de begane grond van Maastricht UMC+. De ambitie? Zes specialismen, die voorheen op eigen locaties in het gebouw te vinden waren, nauw laten samenwerken binnen één patiëntgericht concept.

Hart+Vaat Centrum ›

Case: Orthopedie

Onder de noemer Ziekenhuis van de Toekomst werd eind 2009 met de eerste verandertrajecten gestart op de afdelingen Orthopedie en Dermatologie. Lodewijk van Rhijn is op dat moment net gestart als afdelingshoofd Orthopedie en ziet de ingeslagen weg als een uitgelezen kans om zijn afdeling te vernieuwen.

Orthopedie ›

Case: Apotheek

De medewerkers van Apotheek (150 Fte) werken op een dynamische afdeling waar bijna iedereen in het ziekenhuis regelmatig mee te maken heeft. De introductie van Operational Excellence in 2012 werd beleefd als een verademing, eindelijk een geschikte methode om continue verbetering mogelijk te maken. "Als je meteen enthousiast raakt, dan slaat het ook aan. Dan ga je het gebruiken en gewoon doen!"

Apotheek ›

Case: Dialyse

De rolverdeling tussen afdelingshoofd Gertie Brepoels en lean practitionerBianca Wauben leidt tot vruchtbare resultaten. Ze sluiten goed op elkaar aan en weten alle medewerkers zodanig te prikkelen dat processen inzichtelijk worden. Succesvolle projecten blijken daarbij een breekijzer voor veranderingen te zijn.

Afdeling Dialyse ›

Case: Hoofd- halsoncologie

Volgens de norm moet 80% van de patiënten die zich melden bij Hoofd- Halsoncologie binnen 30 dagen kunnen starten met de behandeling. Doordat de verschillende stappen binnen het zorgpad achtereenvolgens doorlopen werden, was dit voorheen een grote uitdaging. Het drastisch inkorten van de diagnostische fase is een belangrijke stap gebleken naar het bereiken van dit doel.

Hoofd- Halsoncologie ›

Case: Spoedeisende Hulp

In januari 2019 wordt de volledig vernieuwde Spoedeisende Hulp (SEH) in gebruik genomen, maar voor het zo ver is moet er nog heel wat stof neerdalen. De SEH is een complexe afdeling, waar iedere patiënt door dezelfde poort binnenkomt, ongeacht de zeer uiteenlopende hulpvraag. Of je nu met een hamer op je vingers hebt geslagen of plotse complicaties ondervindt na een chemokuur. Bovendien werd deze poort gedeeld met de huisartsenpost, wat soms tot onbegrip en verwarring leidde bij de patiënt. 

Spoedeisende Hulp ›

Case: Verpleegafdelingen A5 en B5

Op de verpleegafdelingen A5 en B5 zijn medewerkers al vanaf de introductie in 2009 met Operational Excellence aan de slag. In eerste instantie met kleine projecten, vooral gericht op verbeteringen. Daarna ook grote projecten. Ondertussen is Operational Excellence onderdeel van de afdelingscultuur en worden vrijwel alle projecten volgens de A3 uitgevoerd.

Verpleegafdelingen A5 en B5 ›

Sluit de enquête