Hart+Vaat Centrum

In 2012 opende het nieuwe Hart+Vaat Centrum op de begane grond van Maastricht UMC+. De ambitie? Zes specialismen, die voorheen op eigen locaties in het gebouw te vinden waren, nauw laten samenwerken binnen één patiëntgericht concept.

 

 Hart+Vaat Centrum

Pure luxe

Wencke Korn en Marjon Nulens-Lahaije kijken met enthousiasme terug op de periode waarin het Hart+Vaat Centrum vorm kreeg: "Het was pure luxe. Maar liefst drie ervaren lean practitioners van partner Medtronic namen onze medewerkers op sleeptouw". Het vormgeven van de zorgstraat werd volledig lean opgezet met deze gedreven professionals.

Het gedachtegoed dat hoort bij Operational Excellence kwam destijds breed onder de aandacht van de medewerkers. Via trainingen en projecten raakte iedereen bekend met de methodieken en tools, terwijl ook de werkomgeving fors veranderde door het nieuwe concept.

Veeleisende periode

Achteraf gezien was dat een enerverende, maar erg veeleisende periode. Na de uitgebreide aanloop, waarin naar ieders wensen goed werd geluisterd, volgde een razendsnelle overgang. Het centrum moest immers in gebruik worden genomen zonder hapering in de patiëntenzorg.

Het eerste jaar was dan ook behoorlijk stressvol. Vooral voor de ondersteunende functies. “Onze medewerkers hebben zich in korte tijd moeten aanpassen. Nieuwe collega’s, werkwijzen, gecentraliseerde planning en standaardisatie gaven sommige mensen het gevoel erop achteruit te gaan. Voor de patiënt is er veel vooruitgang geboekt, maar die 'valse start' leeft nog wel voort op onze afdeling.”

Verbeteren

De mensen op de afdeling hebben allemaal ervaren dat verandering mogelijk is vanuit de gedachte van Operational Excellence. Iedereen is getraind, begrijpt de uitgangspunten en kan erachter staan. Er wordt geprobeerd niet direct naar oplossingen te grijpen, maar met meer afstand naar problemen die zich aandienen te kijken. Continu verbeteren met de patiënt in gedachten, dat is een waardevol uitgangspunt.

In de praktijk blijkt het wel lastig structureel bezig te blijven met de methodieken. De tools die ter beschikking staan zoals de A3 kunnen enorm behulpzaam zijn, maar het primaire zorgproces vraagt dusdanig veel aandacht dat medewerkers er vaak niet voldoende tijd voor vrij kunnen maken. Men wil wel, maar het is natuurlijk lastig om de ruimte te nemen terwijl de patiënten op hen wachten. In de beleving van de medewerker gaat een grondig aangepakt project dan al snel letterlijk ten koste van de patiënt.

"We moeten ervoor waken om iets op te tuigen dat niet goed is, dat werkt teleurstelling in de hand", vertelt Wencke Korn. "Dat betekent dat wanneer we een proces willen veranderen, je dat ook sterk moet begeleiden". Men verwacht pasklare oplossingen die direct inzetbaar zijn, maar vanuit de lean gedachte wordt gestimuleerd dat de teams natuurlijk wel zelf met de uitdagingen aan de slag gaan. Dat geeft de uiteindelijk het beste resultaat.

Voor de projectleiders is het de uitdaging om bewust bezig te zijn met de teams, ruimte te geven aan de nieuwelingen, maar ook steeds scherp te blijven kijken wat het doet met de hele groep. Een mooi voorbeeld is het vernieuwde proces voor de triage. Dat werd opgepakt met de hele groep, ze deden het écht samen. Vanuit dat enthousiasme is die verandering vervolgens ook omarmd.

Beter dan gisteren

De afdelingsslogan is "Beter dan gisteren" en daar wordt iedere dag opnieuw invulling aan gegeven. De komende jaren zal er dan ook veel te innoveren en ontwikkelen zijn, op allerlei gebieden. Het Hart+Vaat Centrum is een schitterende poli waar patiënten uitstekende zorg krijgen, maar onze processen kunnen we nog verbeteren, vooral voor de medewerkers. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen doen, we moeten daarbij ondersteund worden. Het zorgproces staat als een huis, maar wat zich achter de schermen afspeelt is complex.

Cijfermatig inzicht leidt tot bewustwording, het brengt medewerkers even uit het vaak hectische heden en laat zien wat ze met elkaar kunnen bereiken. Er zijn een aantal collega’s opgeleid tot lean practitioners, maar in de praktijk komen zij er vaak niet aan toe om projecten te begeleiden. Daardoor mist de slagkracht om de benodigde analyses uit te voeren, afstand te nemen en het proces grondig te begeleiden. "Structurele ondersteuning door een Operational Excellence specialist die precies weet wat er inhoudelijk speelt binnen onze RVE zou ideaal zijn!"

Wencke Korn, manager zorgbedrijf polikliniek en functieafdelingen

Toen de Medtronic mensen hier zaten hielden zij de vaart erin. Nu moet je zowel het people management als het inhoudelijke project draaien.

Sluit de enquête