Verpleegafdelingen A5 en B5

Op de verpleegafdelingen A5 en B5 zijn medewerkers al vanaf de introductie in 2009 met Operational Excellence aan de slag. In eerste instantie met kleine projecten, vooral gericht op verbeteringen. Daarna ook grote projecten. Ondertussen is Operational Excellence onderdeel van de afdelingscultuur en worden vrijwel alle projecten volgens de A3 uitgevoerd.

 

Verpleegafdelingen A5 en B5

De eerste stappen

De medewerkers op de afdeling hebben allemaal de Yellow Belt training gevolgd, waarmee de basis werd gelegd om de methodieken toe te passen. We hebben ons daarna eerst gericht op onze dagelijkse taken. Hoe werk je zo optimaal mogelijk? Hoe richt je je werkproces in? Hoe ga je zo snel mogelijk van punt A naar B zonder iets over te slaan? Hoe kunnen we voorkomen dat we op elkaar wachten? Waar zit de verspilling?

Dat heeft ons veel opgeleverd. Kleine projecten en verbeteringen zoals het labelen van voorraad, aanbrengen van structuur, vaste plekken geven zodat alles eenvoudig terug te vinden is. Slimme methodes en hulpmiddelen introduceren, bijvoorbeeld  om dingen die bijna op zijn op tijd melden. Het legde ook de basis voor bewustwording bij de medewerkers: problemen die wij signaleren kunnen met deze methodieken succesvol worden opgepakt en hebben dan meetbaar resultaat. 

Visite aan bed

Vanuit dit vertrouwen is gestart met een prachtig project op A5 waarin de patiënt centraal stond: visite aan bed, mét de artsen. Vroeger hadden wij eerst een gezamenlijk behandelteam-overleg op kantoor, en liep de arts daarna alléén de visite bij de patiënt, zonder verpleging. Je hebt het dan met elkaar over de patiënt maar die ligt in bed en is er niet bij, waardoor zo’n 30% miscommunicatie ontstond.

Om de patiënt meer te laten participeren in de eigen behandeling lopen we nu visites aan bed, met zowel de artsen als verpleging. Geen voorbespreking meer, dus niet meer dubbel bespreken maar directe betrokkenheid en inbreng van de patiënt. Zonder dat het de bedoeling was, bleek er bovendien anderhalf uur tijdswinst per 12 patiënten per dag te zijn. We zijn er heel enthousiast over.

Deze aanpak is ondertussen ook geïntroduceerd op B5 en we zijn zelfs gestart de visites twee keer per week met de familie erbij te doen. Doel daarvan is minder klachten, meer participatie van de familie en minder gesprekken ’s avonds.

Cultuur op de afdeling

Lean en methodisch werken is onderdeel geworden van de afdelingscultuur, maar dat betekent natuurlijk niet dat alle 80 medewerkers steeds met A3’s in hun hoofd rondlopen. Er is een natuurlijke kruisbestuiving tussen de mensen die deelnemen in werkgroepen rondom projecten de rest van de medewerkers.

Nieuwe projecten worden vrijwel uitsluitend met behulp van Operational Excellence uitgevoerd. Hoe is de situatie nu? Wat willen we bereiken? Wat zijn de mogelijke hindernissen? Wat zijn onze grondbronnen? Dat alles breng je in kaart, want dat is het leuke: je hebt er statistiek bij. Je kunt het visualiseren naar collega’s toe en zo laten zien wat de meerwaarde is.

Iedereen kan meedraaien in projecten, graag zelfs. Een werkgroep bestaat meestal uit 5 verpleegkundigen die zich daarvoor vrijwillig opgeven. De projectleider heeft autonomie en eigenaarschap rondom project. Het afdelingshoofd heeft primair een coachende rol en beslist samen met de projectleider, op basis van gefundeerde verwachtingen. Nieuwe projecten worden vaak geleid door recent afgestudeerde HBO-ers. Zij hebben tijdens hun opleiding ervaring opgedaan met Operational Excellence en zijn geven zo een boost aan het team.

Projecten van Verpleegafdelingen A5 en B5

 • Operational Excellence
  Destination

  Visite aan bed

  Passengers Aandachtsvelders met de supervisoren van de afdeling hebben het project opgezet

  Directions Patiëntenparticipatie|januari 2015|Project is klaar en geborgd

  Journey

  De volledige visite gebeurt op de patiëntenkamer; niets wordt op de gang besproken. Het doel van het project was om de patiënten meer te betrekken bij de visite. Hen meer inspraak te geven bij het medisch en verpleegkundig beleid. De kwaliteit van de visite is hiermee toegenomen.

 • Operational Excellence
  Destination

  Samenwerking baliemedewerkers afdelingen A5 en B5

  Passengers Baliemedewerkers van afdeling A5 en afdeling B5, kwaliteitscoördinator en P en O consulent

  Directions Aanvang september 2017|Uitrol mei 2018

  Journey

  De opzet van dit verbetertraject is om de werkprocessen aan beide balies van afdeling A5 en afdeling B5 te standaardiseren. Op die manier wordt het effectief samenwerken gemakkelijker.

 • Operational Excellence
  Destination

  Visite aan bed in aanwezigheid van een partner/mantelzorger binnen afdeling B5.

  Passengers Projectleider (HBO verpleegkundige) met de supervisor van de afdeling en het team van verpleegkundigen

  Directions Januari 2018|De evaluatie van het project is positief en wordt geborgd

  Journey

  Twee maal per week ( op dinsdag en donderdag) kan de partner/ mantelzorger aanwezig zijn bij de visite. Dit wordt vooraf gemeld bij de verpleging. Uit de evaluatie blijkt dat de familie dit erg op prijs stelt en het aantal familie gesprekken in de namiddag hierdoor is afgenomen.

Erwin Vanderhoeft afdelingshoofd verpleegafdeling A5/B5

Als je overtuigd bent en dat laat zien met een visualisatie, dan kun je ook laten zien wat de meerwaarde is.

Sluit de enquête