Tijd om te veranderen

Is ons ziekenhuis in deze tijden van vergrijzing en ontgroening in staat om in te spelen op de groeiende vraag naar goede, toegankelijke en betaalbare zorg? Met het antwoord op die vraag, begint in 2009 de reis van het Maastricht UMC+ op weg naar meer waarde voor de patiënt. Het dwingende antwoord luidt: nee, dat zijn we niet.

Dat geldt overigens niet alleen voor het MUMC+, maar voor het complete Nederlandse zorgstelsel. Doorgaan op de oude voet zal uiteindelijk uitmonden in een onbetaalbaar en ontoegankelijk zorgsysteem, al was het maar omdat er onvoldoende kwaliteits- en efficiencywinst geboekt wordt.

Concrete daden

Ook in eigen huis lukt dat nog onvoldoende, ondanks oprechte inspanningen tot dan toe, concludeert Frits van Merode in 2009. “De wil om te veranderen is er zeker, maar het lukt niet goed om discussies over noodzakelijke veranderingen om te zetten in concrete daden. Ik beschouw het als mijn grootste uitdaging om dat gebrek aan implementatievermogen te doorbreken”, zegt hij. Als vice-decaan van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences is Frits van Merode op dat moment lid van de Raad van Bestuur van het MUMC+. En in zijn functie als hoogleraar Logistiek en operations in de zorg heeft hij dan al in verschillende Nederlandse ziekenhuizen veranderprocessen geleid. Zoals trajecten gericht op de modernisering van de patiëntenlogistiek, de inrichting van gebouwen en het terugdringen van wachtlijsten. Daarmee wil hij ook graag in eigen huis beginnen.

“In Maastricht willen we nu echt de focus op de patiënt leggen en verspilling tegengaan. Dat is het uitgangspunt van onze strategie. Al werkende moeten we die strategie vormgeven. Het is een ontwikkelingsproces.”

Frits van Merode CIO Maastricht UMC+

De Raad van Bestuur heeft er vertrouwen in en stemt in met twee verandertrajecten op twee afdelingen: de kiem voor Operational Excellence is gelegd.

De reis kan beginnen...

Keuze voor Operational Excellence ›

Sluit de enquête