Waar staan we nu?

Voor mooie voorbeelden van Operational Excellence hoeven medewerkers geen reizen meer te maken. “Want”, zo constateert bestuursvoorzitter Marja van Dieijen “die hebben we nu ook in eigen huis.” Dankzij een intensief trainingsprogramma is Operational Excellence een bekend begrip en spreekt iedereen in huis de taal. De opgedane kennis is al aangewend in tal van projecten met vaak mooie resultaten tot gevolg.

Value Based Healthcare

Als programmaleider Operational Excellence is Frits van Merode tot op de dag van vandaag nauw betrokken bij de ontwikkelingen. “Een belangrijke les uit die startfase is dat medewerkers zelf verantwoordelijk willen zijn. Op die voet zijn we verder gegaan. En in 2016 hebben we de verbinding gelegd met Value-Based Health Care. Zo dwingen we onszelf om echt vanuit dat perspectief van de patiënt naar de zorg te kijken en te onderzoeken wat die zorg oplevert voor de patiënt. Wat van waarde is voor de patiënt, is weliswaar ook het perspectief waar Operational Excellence op leunt, maar met VBHC wordt dat veel scherper gesteld en kunnen we dat bovendien ook meten. Andersom: als je weet wat goed is voor de patiënt en wat die zelf vindt en wil, kun je het proces daar ook beter op inrichten. Met Operational Excellence leggen we het accent op continu leren en daarmee wordt innovatie bevorderd. Maar meer radicale innovatie, zoals eHealth en robotisering, willen we nu meer vangen door te kiezen voor Value Based Health Care.”

Onze reis

Een procesgericht ziekenhuis dat continu verbetert, dat is bij de start van de reis in 2009 het einddoel van het MUMC+. Anno 2018 is dat einddoel een stuk dichterbij gekomen.

In ons boek 'Our Journey towards Operational Excellence and Value Based Health Care' gaan we dieper in op deze reis. Zodat iedereen kan leren van onze ervaringen en inzichten.

Bestel ons boek! ›

Sluit de enquête